Wanneer je als aangesloten lid van K Oelegem SK tijdens een wedstrijd of training gekwetst raakt en hiervoor een geneesheer raadpleegt, kan je een ‘aangifte van ongeval’ indienen om een beroep te doen op de verzekering van de RBFA.

Je kan het voorziene document hier downloaden, of er één vragen op de club.

Laat het voorziene gedeelte invullen door de behandelende geneesheer en vul de rest zo veel als mogelijk in.

Bezorg het ingevulde en door de juiste persoon ondertekende document - voorzien van kleefbriefje - aan Karsten Cavens - Vlotstraat 14 te Oelegem (0486/130209).

Bezorg hem tevens je telefoonnummer, zodat hij nog bijkomende informatie kan opvragen mbt de aangifte, die hij tegenwoordig digitaal dient in te geven.

De aangifte dient binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval overgemaakt te worden aan de RBFA.

Na overmaking ontvang je via de club een ontvangstbewijs van de RBFA.

Dit ontvangstbewijs vermeldt tevens het aantal speciale behandelingen (kinesitherapeut/ fysiotherapeut/…) waarvoor de RBFA zijn akkoord geeft. Let er op: speciale behandelingen waarvoor geen voorafgaand akkoord werd gegeven, worden NIET TERUGBETAALD.

Wanneer je hersteld bent en terug kan voetballen, laat je door een geneesheer het luik onderaan het ontvangstbewijs invullen. Je bezorgt vervolgens het document aan Karsten Cavens, die het zal overmaken aan de RBFA.

Je bent NIET VERZEKERD als je terug begint te voetballen vooraleer het document aan de RBFA bezorgd werd.

Vervolgens verzamel je alle bewijsstukken van gemaakte kosten in verband met het sportongeval en bezorg je deze aan je ziekenfonds en hospitalisatieverzekering.

Nadien breng je bij Karsten Cavens volgende stukken binnen:

  • Afrekeningen ziekenfonds en hospitalisatieverzekering voor de gemaakte kosten in verband met het sportongeval;
  • Detail van de ziekenhuisfacturen;
  • Originele betaalbewijzen van kosten in verband met het sportongeval die niet door het ziekenfonds worden vergoed (bv. rekeningen apotheker, …).

       Zie dat deze betaalbewijzen op naam van de gekwetste staan, vermeld dit bij betaling.

Karsten Cavens zal deze stukken vervolgens overmaken aan de RBFA.

Na berekening door de verzekering van de RBFA gebeurt de voorziene terugbetaling door de club.

Let er op: de verzekering van de RBFA betaalt ook niet alle kosten terug. Je kan het volledige reglement van de RBFA inzake de verzekeringen hier raadplegen.