Hoofdmenu


Inlogformulier

Tegemoetkoming mutualiteit

De mutualiteit voorziet een tegemoetkoming in het betaalde lidgeld. Hier kan u de formulieren downloaden en invullen. Als u de formulieren meeneemt naar de club kunnen deze getekend worden door een bevoegd bestuurslid en kan u dit opsturen naar uw mutualiteit.

Attest sportpremie - De Voorzorg

Aanvraag tot terugbetaling sport - CM

Tussenkomst lidgeld sportclub - OZ

Ongevallenverzekering

Wanneer u tijdens een wedstrijd of training gekwest geraakt en hiervoor medische hulp moet inschakelen moet u een ongevallenaangifte indienen om een beroep te kunnen doen op de verzekering.

De verzekering komt dan tussen in de gemaakte kosten. Zo een ongevallenformulier kan je steeds via de secretaris, de club of deze website bekomen. Download het formulier hier.

 

Het gedeelte 'Medisch Getuigschrift' van het ongevallenformulier moet dan ingevuld worden door de behandelende geneesheer.

Het eerste gedeelte van aangifte van een ongeval kan u samen met de secretaris van de club invullen.

Alle bewijsjes van betaalde kosten dient men zorgvuldig bij te houden. Zorg dat de rekeningen van de apotheek op naam van de gekwetste speler staan (vermelden bij apotheker dat het voor de verzekering is)

Wanneer je als speler volledig hetsteld bent moet je het formulier 'Geneeskundig Getuigschrift van Herstel en Werkhervatting' laten invullen door de behandelende geneesheer. Als je vroeger begint te spelen dan de datum die op het formulier vermeld werd of zonder dat een formulier werd ingevuld, is dit volledig op eigen risico en zonder verzekering! 

Bij de secretaris brengt de speler vervolgens het volgende binnen:
- de bewijzen van de gemaakte kosten door het sportongeval (opgemaakt bij het ziekenfonds),
- alle eventuele andere rekeningen zoals bv. rekening van apotheker,.....
- het geneeskundig getuigschrift van "Herstel en Werkhervatting".

Als alle kosten zijn ingediend zal de secretaris alles afrekenen.


Verder nog belangrijk: 

- Wanneer men de dokter raadpleegt en het Medisch Getuigschrift niet ingevuld werd, komt de K.B.V.B. NIET tussen in de kosten. 

- Het  Medisch Getuigschrift moet binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval bij de KBVB zijn.

- Wanneer er gedurende 6 maanden geen kosten worden ingediend wordt het dossier als afgesloten beschouwd. Dus als het om een langdurige revalidatie gaat overleg dan met de secretaris dat het dossier zeker niet vroegtijdig wordt afgesloten.

- Wanneer men een kinesist of fysiotherapeut raadpleegt ZONDER doktersvoorschrift, is dit VOLLEDIG TEN LASTE VAN DE SPELER. 

- Let goed op dat de noodzakelijke zittingen door de dokter op het "Medisch Getuigschrift" werden ingevuld of later apart aangevraagd.